no comments

Những Điều Cần Biết Về Sao Thái Dương Và Sao Thái Âm

Ý nghĩa, khí vận của việc Sao Thái Dương Và Sao Thái Âm

1. Sao Thái Dương Và Sao Thái Âm – Sao Thái Dương Chiếu Mệnh

Người được sao Thái Dương chiếu mệnh có nghĩa là gì, là tốt hay là xấu?

1.1 Sao Thái Dương chủ những điều gì?

Thái Dương tinh thuộc hoả, tinh hoa của ban ngày, biểu nghi của tạo hoá. Ở số mệnh là quí khí của con người năng văn năng vũ. Hội tụ với các sao cát thì giáng phúc trinh tường, hội với các ác tinh thì uổng công phí lực như mậy bị che lấp. Thái Dương cư thân mệnh cung tại miếu địa sẽ sáng rực rỡ cho công danh con người. Hoá khí của sao Thái Dương là vừa Quí vừa Lộc cho nên cung quan lộc mà có Thái Dương cực tốt. Nữ mệnh lấy thái dương làm phu chủ, thêm Thái Âm chiếu nữa thì phú quí toàn mỹ.

Sao này đóng tại cung Thân gặp nhiều sao cát thường gần những người cao sang quyền thế. Nếu nó vào cung Tử Tức sẽ sinh quí tử. Vào cung Tài Bạch được trợ lực, giàu có lâu bền. Đại tiểu hạn gặp Thái Dương thêm Tả Hữu khả dĩ dựng nghiệp.Thái Dương bị Hình Kị dễ hư mắt hoặc khắc phụ mẫu. Đại tiểu hạn Thái Dương đa sát tụ tất có mội lo về quan tụng. Thái Dương ở cung Thiên Di thường ly tổ nghiệp đi xa làm ăn.

sao-thai-duong-va-sao-thai-am-1

>>>Xem thêm: Cửa nhôm kính phòng ngủ đang được nhiều gia chủ săn đón nhất hiện nay. Đây là loại cửa có khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy hiệu quả. Ngoài ra nó còn có thiết kế tiện lợi và đóng mở dễ dàng. Vậy hãy tham khảo ngay các thông tin hữu ích cùng các mẫu cửa nhôm kính phòng ngủ ở bài viết ở đây nhé.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết:

“Sao Thái Dương trên vòm trời chu chuyển vô cùng ưa Phụ, Bật cần Lộc Tồn, nếu đi cặp với Thái Âm càng đẹp, ghét Cự Môn hãm địa che ánh sáng. Tại miếu vượng địa hội Hoá Lộc, Hoá Quyền gọi quí cách. Được Xương Khúc Khôi Việt tam hợp củng chiếu vào Quan Lộc hay Bài Tạch đại phú quí. Nữ mệnh miếu vượng chủ vượng phu ích tử, nếu gặp sát thì bình thường.”

Ngọc Thiềm tiên sinh có bài ca rằng:

Thái Dương nguyên thuộc hoả

Chính chủ Quan Lộc tinh

Nhược cư thân mệnh vị

Bẩm tính tối thông minh

Từ ái lượng khoan đại

Phúc thọ hưởng hà linh

Nhược dữ Thái Âm hội

Sàu phát quí vô luận

Hữu huy chiếu Thân mệnh

Bình bộ nhập kim môn

Cự Môn bất tương phạm

Thăng điện thừa quân ân

Thiên viên phùng ám độ

Bần tiện bất khả ngôn

Nam nhân tất khắc phụ

Nữ mệnh phu bất toàn

Hỏa Linh phùng nhược định

Dương Đà nhãn mục hôn

Nhị hạn nhược trí thử

Tất định mại điền viên

Nghĩa là: Sao Thái Dương thuộc hành hoả, là Quan Lộc tinh, ở cung Thân mệnh bẩm tính thông minh, từ ái và khoan hậu đại phúc, đại thọ. Nếu có thêm Thái Âm hội tụ phát quí vô cùng. Anh sáng Thái Dương chiếu vào Thân mệnh dễ đi đến cửa vàng cung điện. Gặp Cự Môn nơi hãm địa lại bần tiện vô tả, nữ mệnh chồng không vẹn toàn. Tứ Sát, Dương Đà, Hoả Linh vây hãm thì bị đau mắt, hạn Thái Dương có Tứ Sát sung phá bán hết gia nghiệp.

1.2 Những câu phú về Sao Thái Dương

Những câu phú về sao Thái Dương ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có:

– Thái Dương miếu địa Ngọ, Mão vượng địa Dần, Thìn, Tị, hãm Tuất, Hợi, Tí.

– Nhật chiếu lôi môn, Tí Thìn, Mão địa, trú sinh nhân, phú quí thanh dương (Thái Dương đứng trong cung Tí, Thìn, Mão, Dậu là mặt trời chiếu cửa sấm, người sinh ban ngày phú quí nổi danh).

– Thai Dương cư Ngọ, Canh Tân Đinh Kỷ nhân phú quí song toàn (Thái Dương ở Ngọ cung, người tuổi canh tân đinh kỷ, phú quí song toàn).

– Thái Dương, Văn Xương tại Quan Lộc, hoàng điện triều ban (Sao Thái Dương gặp Văn Xương tại cung Quan Lộc làm quan trong triều đình, Văn Khúc cũng vậy).

– Thái Dương, Hoá Kị thị phi nhật hữu mục hoàn thương (Gặp Hoá Kị, mắt hư đau bất ngờ).

– Nhật lạc Mùi, Thân tại mệnh vị vi nhân tiên cần hậu lăn (Mệnh đóng cung Thân, Mùi có sao Thái Dương con người chóng chán, trước chăm chỉ sau lười biếng).

– Nữ mệnh doan chính Thái Dương tinh, tảo phối hiên phu tin khả bằng (Số đàn bà, Thái Dương thủ mệnh đắc định là người đoan chính, sớm lấy chồng hiền).

Sao Thái Dương chiếu mệnh, tốt hay xấu đều có thể phòng ngừa.

2. Sao Thái Dương Và Sao Thái Âm – Sao Thái Âm Chiếu Mệnh

Người được sao Thái Âm chiếu mệnh có nghĩa là gì, là tốt hay là xấu?

2.1 Sao Thái Âm chủ những điều gì?

Thái Âm là tinh hoa của Thuỷ, nếu làm chủ cung Điền Trạch (nhà cửa, ruộng nương), thì hoá khi thành phú, cùng với Thái Dương tượng trưng cho nghi biểu của trời. Đắc địa là người thông minh, tuấn tú, bẩm tính đoan nhã, thuần lương, thỉ dụ ở cung Dậu lại gặp nhiều sao tốt thêm Thái Dương ở cung Mão chiếu sang thì hưởng đại phúc. Hãm địa gặp Ac Sát xung phá nghèo khổ, tàn tật.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết:

“Thái Âm phối tinh của Thái Dương, Mão Thìn Tị Ngọ là hãm địa, Dậu Tuất Hợi Tí Sửu là đắc địa, miếu tại cung Dậu. Rất sợ Dương Đà đồng cung, sợ Liêm Trinh phạm Thất Sát xung phá dễ bị tàn tật. Thái Âm có được chiếu sáng mới có phúc, thất hãm thì hung. Ơ mệnh cung miếu vượng phú quí, ở cung tật ách hãm địa gặp Kình Đà có mục tật, gặp Hoả Linh hay tai nạn, gặp Tham Sát hại mắt, vận hạn lưu niên, gặp Bạch Hổ thường chịu tang mẹ. Hãm địa Thê cung hội Tang Môn, Bạch Hổ hãy thận trọng đối với vợ.”

sao-thai-duong-va-sao-thai-am-2

2.2 Những câu phú về Sao Thái Âm

Những câu phú về sao Thái Âm ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có:

– Thái Âm miếu địa Dậu, Hợi, Tuất vượng địa Tí, Sửu, hãm địa Ngọ, Dần, Thìn, Tị,Mão.

– Thái Âm đồng Văn Khúc ư Thê cung thiềm cung triết quế (Thái Âm đồng cung với Văn Khúc ở cung Thê ví như lên trăng hái cành quế. Văn Xương cũng vậy).

– Thái Âm, Vũ Khúc, Lộc Tồn đồng Tả Hữu tương phùng, phú quí ông. (Gặp Vũ Khúc, Lộc Tồn, Tả Hữu là người giàu sang).

– Thái Âm cư Tí, Bính Đinh nhân phú quí trung lương (Sao Thái Âm đóng cung Tí, người tuổi Bính Đnh giàu sang, trung tín – hợp với người sinh ban đêm hơn).

– Thái Âm , Dương Đà tất chủ nhân ly tài sản (Sao Thái Âm ngộ Dương Đà thì người xa của mất).

– Nguyệt lăng Thiên Môn ư Hợi địa đăng vân chức trưởng đại quyền (Thái Âm ở cung Hợi là cách trăng sáng cửa trời sẽ nắm quyền lớn chức vị cao – hợp với người tuổi Tí sinh ban đêm).

– Nguyệt diệu Thiên Lương nữ dâm bần (Sao Thái Âm ở Dần Thân tị cung, gặp Thiên Lương số đàn bà thường đa dâm, nghèo khổ, dễ rơi vào kiếp lẽ mọn, nàng hầu nhưng nếu ở cung Phu lại gặp các sao Tham Lang, Xương, Khúc lấy chồng hiền hậu, thông minh).

Sao Thái Âm chiếu mệnh, tốt hay xấu đều có thể phòng ngừa.

Trên đây là những điều cần biết về sao thái dương và sao thái âm mà chúng tôi muốn gửi đến đọc giả.

Phản hồi